LUKNING AF REDDERQUIZZEN

Det er blevet besluttet, at Redderquizzen lukkes ned fra dags dato. Vi ved, at mange af jer har været glade for quizzen, men brugen af den står desværre ikke længere mål med de tidsmæssige og økonomiske omkostninger, der er med at drifte og vedligeholde den.

Tak til alle involverede i projektet, særlig de fantastiske forfattere, vi har haft tilknyttet app’en.

Tak for det gode samarbejde :)

Redderquizzen er det nye, sjove og simple læringsredskab

Opdater din viden

Er der huller i din paratviden? Er du helt opdateret på sidste nyt? Med Redderquizzen får du opdateret din faglige viden og lærer nyt bare ved at quizze med på din telefon, når og hvor det passer dig. Quiz med i frokostpausen, på den lange nattevagt og i toget på vej hjem. Udfordringer med andre er turbaseret, så du kan svare når det passer dig.

Dyst mod dig selv og andre

Du kan vælge mellem flere sværhedsgrader af spørgsmål i Redderquizzen. Du vælger også selv, om du vil dyste mod dig selv, eller mod dine kolleger, din leder, redder-elever og andre. Efter hver endt quiz får du det rigtige svar og en kilde, hvor du kan læse mere.

Det er gratis

Redderquizzen er et gratis værktøj til faglig opdatering og udvikling fra os til jer!

Download appen her!

Get it on Google Play

Har du spørgsmål eller en god idé?

Om os

Reddernes Udviklingssekretariat arbejder for at udvikle redderfaget – vi er til for faget og til for redderne. Redderquizzens mål er at gøre læring sjovt og let tilgængeligt – så du kan quizze dig gennem spørgsmål indenfor fagene sygetransport, autohjælp og vejservice, brand, redning og ambulance.Kvalitetssikret af aktive reddere

Vi vil gerne have dit input, for at kunne udvikle den bedste platform i fællesskab. Bag hver kategori er der to kategoriansvarlige og bag den samlede quiz en administrator. Det er altid muligt at fejlmelde spørgsmål og foreslå nye spørgsmål, hvilket giver en høj faglig kvalitet og kvalitetssikring.

image

Features

  • Faget i Fokus

    Redderquizzen rummer spørgsmål indenfor kategorierne; Brand, redning, autohjælp, førstehjælp og ambulance. Quizzen er under konstant udvikling og derfor vil du som bruger med tiden opleve, at der kommer flere og flere kategorier og spørgsmål til med redderfaget i fokus.

  • Du har indflydelse

    Redderquizzen er en app, som udvikles videre af brugerne, for det er dig og andre aktive reddere, der har bedst forstand på feltet – både i praksis og teori. Du og andre reddere kan byde ind så quizzen løbende bliver opdateret - ligesom dig.

  • Kvalitet

    Alle spørgsmål er udarbejdede af aktive reddere og al materiale og alle kilder er nøje udvalgt af aktive reddere. Hver gang du fejlmelder et spørgsmål eller foreslår et nyt via Quizzen vil der altid være 2 aktive reddere som kategoriansvarlige, der kontrollerer spørgsmålene for at sikre den høje kvalitet.

Om Quizzen

Quizzen er fra reddere til reddere og er baseret på aktiv medindragelse af brugerne. Du kan altid fejlmelde spørgsmålene og altid foreslå nye spørgsmål. I hver kategori tilknyttes to kategoriansvarlige og en administrator. De kategoriansvarlige arbejder indenfor kategorien til dagligt. Når et spørgsmål fejlmeldes eller foreslås, skal ændringen altid godkendes af begge kategoriansvarlige samt administratoren. Sådan sikrer vi høj kvalitet og valide kilder. De kategoriansvarlige mødes halvårligt og reviderer spørgsmålene – på møderne tages der højde for valide kilder, nye retningslinjer og udvikling indenfor fagene. Redderquizzens spørgsmål er udarbejdet af aktivt personale indenfor autohjælp/vejservice, sygetransport, brand, redning og ambulance. Flere af vores kategoriansvarlige er ansat på redderuddannelsen på Erhvervsskolen Hillerød og dermed er spørgsmålene i rød tråd med uddannelsen.

Vi glæder os til at lære, lege og dyste med jer!

Følg Reddernes udviklingssekretariat på Facebook og læs nyheder om foredrag, kurser, apps og meget mere fra RUS.

Sammen med jer – holder vi faget i fokus.